Projekt umožní provozovat zařízení péče o děti a zajistit kvalitní službu péče o děti. Popsané služby výrazně napomohou rodičům k lepšímu sladění rodinného a pracovního života a návratu na trh práce. Projekt je zároveň v souladu se současnými strategickými dokumenty, jejichž cílem je podpořit zaměstnanost rodičů malých dětí prostřednictvím rozvoje služeb pro děti. Projekt řeší problém skloubení péče o dítě s prací rodičů. Projektem budeme realizovat službu péče o děti prostřednictvím provozu zařízení, které zajistí rodičům kvalitní péči o dítě každý všední den od 7:30 do 17:30 h. Tato služba doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů. Z hlediska cílů projektu je účelnější dlouhodobá podpora rodičů, proto se budeme zaměřovat na rodiče se zájmem o dlouhodobější zapojení do projektu. Podporujeme rodiče, abychom jim umožnili či usnadnili možnost pracovat a mít zajištěnu péči o děti.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Během realizace projektu bude realizován provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

Cílem výzvy je sladění pracovního a rodinného života zajištěním péče o dítě a podpořit zaměstnanost cílové skupiny. Podporujeme rodiče, abychom jim umožnili či usnadnili možnost pracovat a mít zajištěnu péči o děti. Podporované aktivity této výzvy jsou prostředkem k dosažení tohoto cíle. Cílem výzvy č. 74 je umožnit rodičům pracovat, příp. navyšovat úvazek, soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo si aktivně práci hledat.

Cílem projektu je nabídnout kvalitní službu péče o děti, která rozšíří a inovuje stávající služby péče o děti a bude provozovat služby péče o děti poskytované žadatelem prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti.